REFERENCE

−> PRŮMYSL A LOGISTKA (23)

−> OBČANSKÁ VYBAVENOST (37)

APLIKAČNÍ CENTRUM BALUO
Olomouc

 • Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž měření a regulace

Vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu.

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Hradec Králové

 • Dodávka a montáž technologií vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž systému vytápění
 • Dodávka a montáž chlazení
 • Dodávka a montáž systému měření a regulace
 • Dodávka a montáž zdravotechnických instalací

K univerzitě jednadvacátého století neodmyslitelně náleží moderní vysokoškolský areál. Typickým obrázkem ze života Univerzity Hradec Králové je pohled do prostředí postupně budovaného moderního kampusu Na Soutoku ve výhodné poloze ve středu města. Vznikající univerzitní městečko je tak příhodně zapojeno do organizmu města, jehož obytné, kulturní, obchodní i rekreační zóny jsou v docházkové vzdálenosti, a bezprostředně sousedí se Studijní a vědeckou knihovnou, která na areál funkčně navazuje.

Nová budova Přírodovědecké fakulty architektonicky navazuje na již existující sousední objekty, výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i jejich výtvarným řešením, které se např. barvou či designem mobiliáře bude hlásit k identitě značky fakulty.

DAČICKÉHO DŮM
Kutná Hora

 • Dodávka a montáž měření a regulace
 • Dodávka a montáž vzduchotechniky

Dům s historickými prvky, které jsou citlivě spojené s moderní architekturou a technologií, jako jsou dotykové obrazovky, čidla pohybu nebo herní prvky pro děti. To vše je Dačického dům. Centrum, které představuje památky UNESCO, vysvětluje a učí v čem jsou hodnotné a proč je chráníme.

Centrum polymerních materiálů
Zlín

 • Dodávka a montáž technologií vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž systému chlazení

Centrum polymerních systémů je název nového pracoviště, které vzniklo díky stejnojmennému projektu financovanému ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Budova je v centru krajského města Zlín a spadá pod Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Centrum polymerních materiálů (CPM) je výzkumná jednotka Fakulty technologické, jejímž hlavním směrem výzkumu je základní, aplikovaný a průmyslový výzkum inženýrských aspektů technologií a materiálů vycházejících z polymerních kompozitních struktur.

PIVOVAR LINDR
Mžany

 • Kompletní dodávka a montáž systému vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž systému měření a regulace

Pivovar LINDR Mžany je plný vzpomínek na staré časy a život ve Mžanech. Zároveň se stává moderním společenským centrem oživujícím nejen obec, ale i blízký region. Tento neobvyklý a unikátní komplex nabízí: pivovar, restauraci, sál s divadelním jevištěm, dětské hřiště, wellness zónu, penzion, víceúčelové sportovní hřiště pro letní i zimní sezónu, posilovnu a kuželnu.

EKOCENTRUM PALETA
Pardubice

 • Dodávka a montáž systému měření a regulace

Centrem činnosti ekocentra je přírodní areál ekologické výchovy vybudovaný uprostřed města Pardubice. Součástí areálu je originální dřevěná osmiboká budova, uzpůsobená pro celoroční provoz. Tento ekodům určený pro ekologickou výchovu byl vybudován podle originálního projektu. Je to osmiboký srub s krbem a s útulným dřevěným interiérem přizpůsobeným potřebám výchovy.

POVODÍ LABE
Hradec Králové

 • Dodávka a montáž systému přesného chlazení pro laboratoře

Hotel Praha
Františkovy Lázně

 • Dodávka a montáž měření a regulace

Spa & Kur Hotel Praha nabízí 83 pohodlných pokojů a nabízí komplexní vybavení a služby.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK
Plzeň

 • Kompletní dodávka systému měření a regulace

V roce 2014 byla dokončena stavba výzkumného a vzdělávacího centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Biomedicínským centrem a pěti teoretickými ústavy se 120 výzkumníky získal region novou kapacitu v přírodních a lékařských vědách. Biomedicínské centrum představuje sedmipodlažní budovu školy s 5000 metry čtverečními učeben, laboratoří a pracoven pedagogů. Cílem bylo vybudování kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního centra výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů.

Hudební klub Denoche
Hradec Králové

 • Dodávka a montáž systému vzduchotechniky
 • Dodávka a montáž ústředního vytápění
 • Dodávka a montáž měření a regulace

Hudební klub Denoche vznikl v roce 2016 rekonstrukcí bývalého objektu kotelny teplárny Opatovice, která vytápěla významnou část města Hradec Králové. Azyl v něm najde až 800 - 1 000 návštěvníků najednou, kterým je k dispozici parkoviště pro 60 aut přímo před klubem a další parkovací místa obchodních domů ležících v těsné blízkosti. Najdete v něm bar, restauraci, letní terasu a především velký hudební sál - klub.

 

 

−> REZIDENČNÍ BUDOVY (14)

−> NÁKUPNÍ CENTRA (14)

 • RYCHLÝ KONTAKT
 • TEL.: 725 491 030