REFERENCE

−> PRŮMYSL A LOGISTKA (40)

−> OBČANSKÁ VYBAVENOST (61)

−> REZIDENČNÍ BUDOVY (23)

BYTOVÝ DŮM MEDIUMPARK
Hradec Králové

  • Dodávka a montáž vzduchotechniky

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží a 117 bytových jednotek.

BYTOVÝ DŮM LEHOVEC
Praha

  • Dodávka a montáž vzduchotechniky
  • Dodávka a montáž měření a regulace

Tento bytový dům čítá 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží, s kapacitou 139 bytových jednotek.

BYTOVÝ DŮM PLÍSKAVA
Praha

  • Dodávka a montáž vzduchotechniky

Bytový dům s byty zvláštního určení sloužící pro ubytování starších občanů a občanů s omezenou možností pohybu má jedno podzemní a pět nadzemních podlažní a 16 bytových jednotek. Přízemí je využito jednak pro krytá parkovací stání a dále pak pro zázemí objektu, kdy je zde situována místnost pro výdej a konzumaci dovážené stravy a místnost ošetřovatele sloužící zároveň pro výdej léků. Dále je zde situováno zázemí bytů.

 

 

−> NÁKUPNÍ CENTRA (17)

  • RYCHLÝ KONTAKT
  • TEL.: 725 491 030